e-lärande neurologi – neurokirurgi

 

Neuro onkologi fall seminarium

 Tumörer i centrala nervsystemet

För ytterligare information se: Nationellt vårdprogram för högmaligna astrocytära och oligidendrogliala tumörer i hjärnan, augusti 2012 (PDF) Hjärntumörer – Regionalt vårdprogram, Januari 2013 (PDF) Det finns 4 fall att testa din kunskap påFallen är fiktiva men baserade på verkliga fall. Kursen är öppen för alla. Den tänkta målgruppen för seminariet är: medicinska studenter, som följer Klinisk Medicin V kurs in Uppsala Universitet, som ligger på termin 8/9.