Neuro onkologi

Neuro onkologi fall seminarium

Tumörer i centrala nervsystemet

Författare: Maria Zetterling, neurokirurg, Akademiska, Uppsala, Sverige

För ytterligare information se:

Nationellt vårdprogram för högmaligna astrocytära och oligidendrogliala tumörer i hjärnan, augusti 2012 (PDF)
Hjärntumörer – Regionalt vårdprogram, Januari 2013 

Det finns 4 fall att testa din kunskap påFallen är fiktiva men baserade på verkliga fall.

Kursen är öppen för alla. Den tänkta målgruppen för seminariet är: medicinska studenter, som följer Klinisk Medicin V kurs in Uppsala Universitet, som ligger på termin 8/9.

[emember_protected scope=not_logged_in_users_only]

[wp_eMember_login]

[/emember_protected]

Kurs Material

Relevanta vårdprogram och neurologi lärobok